MENSHOLATI JENAZAH


Cara Menshalatkan Mayat

Sesudah sempurna dimandikan dan dikafan, maka sembahyangkanlah mayat itu dengan syarat-syarat shalat (26), dengan niyat yang ikhlas karena Allah (27) dan takbirlah, lalu bacalah Fatihah dan shalawat Nabi s.a.w. lalu takbir, lalu berdo'alah dengan ikhlas bagi mayat, maka takbirlah dengan berdo'a, lalu takbirlah kemudian berdo'a dengan mengangkat tangan pada tiap kali takbir.Do'a itu umpamanya : "Alla-hummaghfirlahu- warhamhu- wa'a-fi-hi wa'fuanhu, waakrim nuculahu- wawassi' madkhalahu- waghsilhu bima-in wa saljin, wanaqqihi- minal khatha-ya kama- yunaqqatstsaubul abyadlu minaddanas, waabdilhu da-ran khairan min da-rihi- waahlan khairan min ahlihi- wa zaujan khairan min zaujihi- wa qihi- fitnatal qabri wa'adza-bah"Atau : "Alla-hummaghfir lihayyina- wamayyitina- wa sya-hidina- wa gha-ibina- wa shaghi-rina wa kabi-rina- wa dzakarina- wa untsa-na-, Alla-humma man ahyaitahu- minna- fa ahyihi- 'alal Isla-m, waman tawaffaitahu- minna fa tawaffahu- 'alal ima-n".Atau lain-lain do'a yang berasal dari Nabi s.a.w.Dan do'a bagi anak-anak : "Alla-humaj'alhu lana- salafan wa farathan wa ajran". Lalu bersalamlah seperti slam shalat (28).Dan bolehlah kita menshalatkan di dalam masjid (29). Shalatkan ia, berjama'ah tiga baris (30). Dan hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria dan pada arah tengah (lambung) mayat wanita (31).Jangan menshalatkannya pada waktu terbit matahari kecuali sesudah naik, pada waktu tengah hari, dan pada waktu hampir terbenam matahari kecuali sesudah terbenam (32).